Paul Stamets, de auteur van het Engelstalige boek “Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save the World” (vertaling: Een Netwerk van Schimmeldraden: Hoe Paddenstoelen Bijdragen aan het Redden van de Wereld), blijkt wilde ideeën te hebben over onderstaande, wat vreemd uitziende paddenstoel. Hoewel dat bijzonder interessant klinkt, zullen we in dit artikel een eenvoudiger vraag onderzoeken: is het gebruik van medicinale paddenstoelen goed voor je hersenen? 

Mycoloog Paul Stamets is een held in de ogen van iedereen geïnteresseerd in de kracht van paddenstoelen.

Hij lijkt meer op een festival hippie dan een serieuze wetenschapper, dat neemt niet weg dat zijn verhalen over paddenstoelen boeiend en inspirerend zijn. Niet alleen bestudeert hij paddenstoelen al meer dan 25 jaar, hij heeft er ook verschillende boeken over geschreven en hij is uitgelicht in diverse populaire media, zoals Discover magazine en de podcast van Joe Rogan.

“Ik beschouw het netwerk van schimmeldraden als een soort internet dat Moeder Aarde heeft gecreëerd, een bewustzijn waarmee we misschien ooit kunnen leren praten. Via een speciaal soort koppeling, die de communicatie tussen verschillende soorten wederzijds vertaalt, zou het mogelijk moeten zijn dat we op een dag met dit speciale netwerk van gevoelige cellen kunnen communiceren.”

― Paul Stamets
Uit het boek Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save the World

Je moet zijn boek gelezen hebben of hem zelf erover horen praten om een volledig beeld te krijgen van zijn ideeën. Hij gelooft niet alleen dat paddenstoelen kunnen beschermen tegen ziektes, maar hij denkt ook dat ze giftige stoffen zoals Chloor kunnen opnemen.

Een van de aannames in zijn boek “Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save the World” is dat paddenstoelen een eeuwenoude soort op aarde zijn. Zo oud zelfs dat ze letterlijk het zenuwstelsel van de natuur vormen.

Zijn artikelen laten zijn enthousiasme zien, wanneer hij door de bossen rent en de een na de andere paddenstoelsoort aanwijst en de eigenschappen opnoemt. Volgens de heer Stamets zijn de mogelijkheden van het gebruik van paddenstoelen enorm veelzijdig, van het vechten tegen ziektes tot het opruimen van chemische stoffen.

Hoe je hersenen voordeel kunnen hebben van medicinale paddenstoelen

Al generaties lang gebruiken mensen paddenstoelen als een traditioneel medicijn.

Of het nu om Reishi, Shiitake of Chaga paddenstoelen gaat, elke paddenstoelensoort heeft zijn eigen voordelen voor de gezondheid.

Lion’s mane of Pruikzwam behoort ook tot deze groep medicinale paddenstoelen. Het wordt ook wel Hericum Erinaceus or Yamabushitake genoemd. Deze paddenstoel wordt al duizenden jaren in China en Japan veelvuldig gebruikt om de hersenfunctie te verbeteren.

Deze paddenstoel kun je in oude of dode bomen vinden, ook buiten Azië, en dan ziet hij er zo uit:

Lion's mane

De interesse in Lion’s mane paddenstoelen is de laatste jaren flink toegenomen. Door onderzoek is aangetoond dat deze paddenstoel de volgende gezondheidseffecten heeft:

 • Verbetering van het geheugen (1)
 • Mogelijke een maag- en darmbeschermende effect (2)
 • Verbetering van de cognitieve functies (3)
 • Mogelijk een antidepressief effect (4)

Het lijkt alsof deze paddenstoel werkt als een soort immuunmodulator. Dit betekent dat het wellicht positief en stimulerend werkt op het immuunsysteem.

Kunnen paddenstoelen je hersenen echt redden?

Misschien! Via wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat medicinale paddenstoelen een gunstig effect hebben op de hersenen door de cognitieve functies te verbeteren en het welzijn te vergroten. En dit alles met vrijwel geen bijwerkingen.

Een onderzoek bij wilde muizen heeft aangetoond dat Lion’s mane bij de behandeling van motorische problemen een beschermend effect heeft op het zenuwstelsel. Uit de resultaten van dit onderzoek bleken ook positieve effecten op het ruimtelijk geheugen. (6)

Er zijn tevens verschillende onderzoeken bij mensen gedaan, inclusief een dubbelblind/placebo onderzoek bij 50 – 80 jarige Japanse mannen en vrouwen die last hadden van milde cognitieve stoornissen.

De onderzoekers vonden dat patiënten die driemaal daags vier tabletten van 250 mg gedurende 16 weken innamen, significante verbetering vertoonden vergeleken met de groep die alleen een placebo of nepmedicijn had gehad. (7)

Het lijkt erop dat de wetenschap hiermee aantoont dat een traditioneel medicijn dat al duizenden jaren worden gebruikt, Lion’s mane, inderdaad kan helpen bij de behandeling van hersenaandoeningen.

Daarnaast… als de heer Stamets waarschijnlijk denkt dat medicinale paddenstoelen de straling kunnen opnemen die ontstaan is na de Fukushima ramp (8), is er een kans dat paddenstoelen je hersens op geweldige en revolutionaire manieren kunnen helpen.

Referenties

 1. Dietary Supplementation of Lion’s Mane Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Agaricomycetes), and Spatial Memory in Wild-Type Mice/ Voedingssupplementen van medicinale paddenstoelen van Lion’s mane, Hericium erinaceus (Agaricomycetes) en ruimtelijk geheugen bij wilde muizen:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29953363
 2. Gastroprotective Effects of Lion’s Mane Mushroom Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) Extract against Ethanol-Induced Ulcer in Rats / Gastroprotectieve effecten van Lion’s Mane Mushroom Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) Extract tegen door ethanol geïnduceerde zweer bij ratten: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24302966
 3. Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial / Verbeterende effecten van de paddenstoel Yamabushitake (Hericium erinaceus) op milde cognitieve stoornissen: een dubbelblind placebo-gecontroleerde klinische studie: : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18844328/
 4. Erinacine A-Enriched Hericium erinaceus Mycelium Produces Antidepressant-Like Effects through Modulating BDNF/PI3K/Akt/GSK-3β Signaling in Mice / Erinacine A-verrijkt Hericium erinaceus Mycelium produceert antidepressiva-achtige effecten door modulerende BDNF / PI3K / Akt / GSK-3β-signalen bij muizen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29364170/
 5. Toxicological study on MUNOPHIL, water extract of Panax ginseng and Hericium erinaceum in rats / Toxicologisch onderzoek naar MUNOPHIL, waterextract van Panax ginseng en Hericium erinaceum bij ratten: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20633464
 6. Dietary Supplementation of Lion’s Mane Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Agaricomycetes), and Spatial Memory in Wild-Type Mice / Voedingssupplementen van medicinale paddenstoelen van Lion’s mane, Hericium erinaceus (Agaricomycetes) en ruimtelijk geheugen bij wilde muizen:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29953363
 7. Gastroprotective Effects of Lion’s Mane Mushroom Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) Extract against Ethanol-Induced Ulcer in Rats / Gastroprotectieve effecten van Lion’s Mane Mushroom Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) Extract tegen door ethanol geïnduceerde zweer bij ratten: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24302966
 8. https://www.permaculture.co.uk/articles/using-fungi-remediate-radiation-fukushima